138,329

Lees meer

Censureren van links wereldwijd

Lobbyisten voor oude media uitgevers hebben een plan om links op het internet te censureren.

Het plan is multifocaal en duurt voort op meerdere gebieden tegelijk, waaronder:

De nieuwe regelgeving die deze plannen voorstellen is gericht op het beperken van ons recht om te linken naar de inhoud en de diensten die we kiezen, en het beperken van ons recht om links te gebruiken zodat de traditionele mediabedrijven hun verouderde businessmodellen kunnen beschermen.

Als deze nieuwe censuurbevoegdheden in werking treden zal het internet fundamenteel veranderen.

Deze censuurplannen voor links staan ook haaks op wat de Internet community duidelijk heeft verwoord in dit crowdsourced plan voor vrije meningsuiting online, net als de Manila Principles, Copyright for Creativity’s Copyright Manifesto, en Artikel 19's Beginselen van de vrijheid van meningsuiting.

Herinner je je het SOPA en PIPA debat nog? Wat dacht je van ACTA? Deze wetten waren voorstellen die ons een kijkje onder de motorkap gaven over hoe de lobbyisten voor extreme auteursrechtwetten en handhavingsmechanismen de werking van het internet wilden zien. En wat we zagen was niet mooi. Voorzien door Big Media en ondersteund door onverantwoord overheidsbeleid, stelden deze regimes een wereldwijde internet censuur regeling voor die grootschalige link censuur online mogelijk maakt, op verzoek van de machtige belangen, zonder gerechtelijk toezicht. Eng.

Een Case Study: De Europese Unie

Laten we een reis rond de wereld maken, te beginnen met de Europese Unie.

In 2015 hebben  wetgevers in het Europees Parlement een reeks belangrijke stemmen  op het gebied van auteursrecht beleid genomen die leidden tot nieuwe link censuur regelingen die van invloed zouden kunnen zijn op internetgebruikers wereldwijd.

Europees Parlementslid Julia Reda kwam naar voren met een positief copyright hervormings rapport, maar andere leden van het Europees Parlement, met de steun van oude media, uitgevers en lobbyisten, zochten naar manieren om nieuwe en zeer gevaarlijke link censuur maatregelen in het voorstel in te voegen.

Onze vrienden bij Communia kwamen met een lijst met enkele van de ergste voorstellen hier, maar "# 2: Geen vrijheid om te linken" viel op als een directe aanval op onze online vrijheden. In wezen, wordt in dit voorstel opgeroepen tot een einde aan de algemeen aanvaarde regel dat het linken naar een andere pagina geen schending van het auteursrecht kan zijn. Het stelde ook een geheel nieuwe regeling voor voor internetproviders, die het online gedrag van hun gebruikers zouden moeten controleren, en ze hiermee veranderen in de copyright politie.

Dus waarom was dit belangrijk?

 

Laten we duidelijk zijn: het voorstel van Reda riep in principe de EU op om het recht om te linken te ondersteunen, daarbij opmerkend dat linken een "fundamentele bouwsteen van het internet is".

Maar het bovenstaande amendement en het uitgelekt voorstel zetten haar initiatief op zijn kop door verplicht te stellen dat websites de activiteit van de gebruiker monitoren, inhoud filteren en  verifiëren en regelmatig monitoren. Het lijkt erop dat website-eigenaren ook regelmatig de websites waar naar wordt gelinkt door gebruikers moeten controleren.

Bovenstaande benadering suggereert dat online diensten en websites -van de belangrijkste platforms zoals Reddit en Twitter, tot je eigen favoriete blog- aansprakelijk zijn voor de inhoud waarnaar gelinkt wordt op hun platform (Meer daarover hier).

Denk daar eens over na, jij kan, samen met online platforms zoals Twitter en Facebook - en zal aansprakelijk worden gesteld wanneer de inhoud van iets waar je naar gelinkt hebt wordt veranderd in iets illegaals. Bijvoorbeeld, je linkt naar een blog en de blogger bewerkt de post met een nieuwe meme (zoals tegenwoordig vaak gebeurt) waarop toevallig een auteursrechtelijk beschermde afbeelding op te zien is.

Zou je aansprakelijk gesteld moeten worden en moeten worden aangeklaagd omdat er iets op het internet verandert? Natuurlijk niet – en het dynamische karakter van de links en van het internet in het algemeen, maken een regime als dit ondoorgrondelijk, en eerlijk gezegd onmogelijk om te bekrachtigen. Vraag het maar aan de vader van het World Wide Web, Tim Berners-Lee.

Onze vrienden bij EDRi bieden een geweldig, duidelijk voorbeeld om in overweging te nemen in hun korte paper  over het onderwerp, waar ze onderzoeken hoe links van een site van de Britse regering uiteindelijk leidde naar een Japanse porno-website:

"Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken financierde ooit een project genaamd           " Technical Advisory Board" en linkte op de website van Binnenlandse Zaken naar het project. Na een bepaalde tijd, was het project afgerond en de aannemers stopten met het updaten van de website.

Vervolgens werd het webdomein (www.the_project_name.co.uk) niet verlengd en kwam het beschikbaar voor aankoop. Het webdomein werd gekocht en gebruikt als het adres van een Japanse porno website. Als gevolg hiervan werden de links op de website van Binnenlandse Zaken die eerder linkten naar informatie over het project op www.the_project_name.co.uk doorgelinkt naar de Japanse pornografie op www.the_project_name.co.uk.

Zou het ministerie van Binnenlandse Zaken aansprakelijk gehouden moeten worden voor het feit dat er iets gebeurde dat volledig buiten haar controle viel? Natuurlijk niet."

Kortom, met deze linkcensuur voorstellen zouden websites, blogs en online diensten hun gebruikers moeten controleren, zijn ze verantwoordelijk voor de beoordeling van de rechtmatigheid van een meningsuiting, en de inhoud moeten verwijderen (dit gaat onvermijdelijk gepaard met het vastleggen van juridische inhoud) die gebruikers posten. Dit gaat volledig in tegen de vrijheid van meningsuiting en toegang tot kennis.

Het beïnvloedt internetgebruikers wereldwijd

Het link censuur voorstel hierboven werd gedaan voor grote EU-stemmingen in juni en juli 2015. Met de bekendmaking aan het publiek was het cruciaal dat de beslissers een sterke reactie zagen van de internetgemeenschap dat we niet zullen instemmen met deze regelingen.

Hoewel deze regeling vooral de EU zou beïnvloeden, zal het ook invloed hebben op internetgebruikers wereldwijd. Je woont misschien niet in de EU, maar veel van je favoriete websites zijn er wel gevestigd, net als een deel van de inhoud en technologieën die deel uitmaken van de basis van web services over de hele wereld.

Bijvoorbeeld, SoundCloud– een audio-distributie site gevestigd in Duitsland- wordt gebruikt door meer dan 175 miljoen unieke maandelijkse luisteraars en talloze bedrijven over de hele wereld, terwijl de makers elke minuut ongeveer 12 uur aan audio content uploaden. Als ze worden gedwongen om de links van gebruikers te censureren zullen we dat overal voelen. Het vooruitzicht van dure rechtszaken zal ook startups die de nieuwe SoundCloud zouden kunnen worden de das omdoen.

De EU vertegenwoordigt bijna 20 procent van het wereldwijde internetverkeer, en is  zeer invloedrijk over het digitale beleid. Met link censuur voorstellen die al onderweg zijn naar verschillende beleidsorganen nationaal en internationaal – hebben beslissingen hierover een cascade-effect.

We moeten deze voorstellen overal stoppen, maar het zal veel moeilijker zijn om dat te doen als deze regeling in de EU al van kracht wordt.

Dus wat gebeurde er?

De eindstemming over het auteursrechtrapport van Reda was op 9 juli 2015, en het besluit van het Parlement weerspiegelde wat internetgebruikers ons vertellen gedurende onze werkzaamheden aan het Save the Link project: we hebben het recht om te linken, en alle regelgeving die dit recht zal beperken kan rekenen op felle tegenstand.

Specifiek, leden van het Europees Parlement (EP) stemden tegen een voorstel ten gunste van een ‘link tax’ ,vergelijkbaar met de bestaande wetgeving op boeken in zowel Duitsland als Spanje. Het voorstel zou uitgevers toestaan om een vergoeding te vragen voor het gebruik van links naar tekstfragmenten en de inhoud van hun sites, het monetariseren van links, en aggregators zoals Google News en Reddit vragen om te betalen om te linken naar inhoud die vrij beschikbaar is op hun websites.

Het rapport is inmiddels gepasseerd in het Parlement, en we waren in staat om te voorkomen dat slechte voorstellen zoals deze in de definitieve tekst opgenomen werden. Maar onze strijd is nog lang niet voorbij. Nu ligt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de feitelijke wetgeving die de update moet worden van de 2001 Copyright Richtlijn bij de Europese Commissie. Dit lichaam houdt hopelijk rekening met de sterke boodschap van internetgebruikers: geef ons copyright regels die online delen en samenwerking vergemakkelijken.

Ben je klaar voor wat goed nieuws?

 

Een internationaal netwerk van organisaties en mensen komt samen voor "Save The Link".

Nu dat deze link censuur regelingen zijn blootgelegd is gebleken dat het van cruciaal belang is voor de internetgemeenschap om duidelijke publieke weerstand tegen deze achterhaalde ideeën te bieden.

Het Save The Link-netwerk is officieel gelanceerd op 6 mei 2015 en we hebben zoveel mogelijk gebruikers nodig ter ondersteuning van het netwerk.

We hopen dat dit initiatief beleidsmakers over de hele wereld laat zien dat censuur plannen kunnen rekenen op felle tegenstand, en dat we verwachten dat ze een prioriteit maken van vrije meningsuiting online.

Natuurlijk is Europa niet de enige plek waar censuur op links wordt neergezet als goed overheidsbeleid. Het is tijd voor internetgebruikers om een lijn in het zand te trekken, en te zeggen: "Genoeg is genoeg!" Terwijl we nieuwe bedreigingen voor de link monitoren, zowel in Europa als daarbuiten, hopen we een beweging te bouwen die sterk genoeg is om op te staan tegen de pestkoppen van de grote media en de lobbyisten van de wereldwijde industrie.

Steun ons in onze strijd om link censuur te stoppen, en een duidelijke boodschap te geven aan beleidsmakers en traditionele media.

We gebruikten meer dan 20 links in dit artikel om ons punt te illustreren - stel je voor hoe je je zou voelen zonder deze links.